Drift og overvåkning

Vi overvåker dine løsninger fra vårt driftsenter. Dette gir oss mulighet til å reagere raskt om noe skulle oppstå.

Som kunde kan du sende saker direkte til vår Helpdesk og følge disse i en egen portal. Saker som meldes via web eller epost registreres automatisk og en av våre konsulenter vil besvare deg så raskt som mulig.

Systemsjekk

Eksempler på systemsjekk:

  • Loggsjekk
  • Sjekk av tjenester
  • Status på backup
  • Kapasitet på disk
  • Printer-kø

Vedlikehold

Vi utfører planlagt vedlikehold på dine servere og nettverksenheter én gang pr. måneden. Oppdateringer fra Microsoft og annen programvare installeres ved slipp av nye versjoner.

Statusmøter

Vi gjennomfører to statusmøter i året hvor vi tar en gjennomgang av din IT- løsning, samt en status på dine innmeldte saker. Sammen lager vi en fremdriftsplan for utvikling av eksisterende løsninger i henhold til budsjett.

Overvåkning

Overvåkningen pågår 24/7, feilhåndtering skjer innenfor normal virketid 08 – 16. De fleste hendelser håndteres umiddelbart.