Ivar Grøholt, Daglig Leder Virkestransport Øst AS

Virkestransport Øst AS (VTØ) har brukt Waveit som IT leverandør siden 2014…

LES MER

Ole Jo Kristoffersen, Konst direktør Hernes Institutt

Hernes Institutt er en rehabiliteringsinstitusjon innen spesialisthelsetjenesten…

LES MER

Kjetil Nygård, Logistikkansvarlig Stannah

Stannah har vært kunde hos Waveit siden deres oppstart i 2013…

LES MER

Våre kunder sier vi er best på kundeservice